preloader

Мобилни сервизни групи в услуга на клиентите на Санрок

Мобилни сервизни групи в услуга на клиентите на Санрок
Новини

Мобилни сервизни групи в услуга на клиентите на Санрок

За завършването на големите проекти от стратегическо значение за индустрията на страната ни, пандемията, метеорологичните условия или прекомерната заетост не могат да служат като оправдание.
В изпълнение на основната си мисия, екипът на Санрок може да бъде открит в „горещите точки“ на производствата по всяко време – в дъжд и сняг, под и над земята.
Всеотдайните мобилни сервизни групи, които извършват топла вулканизация на гумено-транспортни ленти, ремонт на конвейери и ходови части на пътно-строителна техника, са най-добрият етикет на фирмата за отчитане на професионализма и отдадеността в професията.
По ремонта на вериги с хидравлична преса, екипите са работили на повечето популярни брандове машини, а наскоро се наложи да се включат аварийно и за съединяване на скъсана верига на 53-тонен тръбополагач Caterpillar 587R на новия газопровод „Балкански поток“.
Други нетипични машини, по които наскоро се наложи да работят са ЖП-почиствачи на траверсите и на баластрата Paganelli C330, на които сa сменени носещите ролки и транспортната лента.
С това все повече се затваря кръгът на браншовете, с които Санрок намира допирни точки – в рудниците и кариерите, в ТЕЦ-овете, тунелите, по големите пътни магистрални и ЖП-артерии. Винаги в подкрепа на индустрията и със стремеж към участие там, където се градят условия за по-добър живот и напредък.