preloader

Чистачи, ударо-поглъщащи греди, направляващи станции

Първични чистачи

Оборудване, което осигуряват оптимално почистване на ленти и контрол на пренасянето на материал при конвейерни инсталации за обработка на насипни материали. Първичните чистачи се монтират под барабана. В зависимост от широчината на лентата и типа на транспортинания материал се използват различни комбинации от работни сегменти и оси за оптимални почистващи резултати. Опции за подмяна на сегменти без спиране работата на конвейера. Модулния дизайн позволява бърза и лесна подмяна. TwistSwing системата дава перфектно индивидуално адаптиране на сегментите към лентата.

Вторични чистачи

Оборудване, което осигуряват оптимално почистване на ленти и контрол на пренасянето на материал при конвейерни инсталации за обработка на насипни материали. Вторичните чистачи се монтират под лентата. В зависимост от широчината на лентата и типа на транспортинания материал се използват различни комбинации от работни сегменти и оси за оптимални почистващи резултати. Опции за подмяна на сегменти без спиране работата на конвейера. Модулния дизайн позволява бърза и лесна подмяна. TwistSwing системата дава перфектно индивидуално адаптиране на сегментите към лентата.

Диагонални чистачи

Оборудване, което осигуряват оптимално почистване на ленти и контрол на пренасянето на материал при конвейерни инсталации за обработка на насипни материали. Диагоналните чистачи се ползват за отстраняване на остатъци от материал върху конвейерната лента по неработния клон.

V-образни чистачи

Оборудване, което осигуряват оптимално почистване на ленти и контрол на пренасянето на материал при конвейерни инсталации за обработка на насипни материали. V-образните чистачи се ползват за отстраняване на остатъци от материал върху конвейерната лента по неработния клон.

FriFlo Ударо-поглъщащи греди

Абсорбират високата кинетична енергия на падащ материал, поддържат лентата вместо ролки в претоварните точки и позволяват насочване на лентата с възможно най-малко триене.

Направляващи станции

Система за работния и неработен клон на конвейера, проектирана за избягване отклонението на лентата от праволинейното движение.

Консумативи и резервни части за чистачи

Сегменти, оси, натегателни устройства, конични и цилиндрични ролки.