preloader

Разрушаване

Щипки и ножици (разрушаващи и сортиращи), монолитни и със сменяема челюстна част – проектирани зa първично и вторично разрушаване на строежи и гради, отделяне на железен материал от бетон, отстраняване на отпадъци и възстановяне на околната среда при преустройство на регионите.

Рециклиране

Ножици, резачи за релси, пресяващи и трошащи кофи, грайфери, държачи за поставяне на ребра в тунели и галерии – проектирани за трошене и селектиране в ЖП индустрията, рециклирането и търговията с метален скрап, подходящи за пренасяне, транспортиране и сортиране на различни видове материали.

Горско стопанство

Ножици за разяне и сегментиране на дървен материал, резачи за отстраняване на стъбла и корени – проектирани за сечене, изтъняване и рязане на клони и дънери, както и за изкореняване.