preloader

Стандартна кофа

За стандартни изкопни работи в нормални и глинести почви.

Усилена кофа

За товарни операции. Икономична кофа, която осигурява увеличено производство срещу намалени оперативни разходи и престой.

Усилена скална кофа

Препоръчва се за багери с работно тегло над 40 тона. За силно абразивни твърди материали, за добив в кариери, в мини и в скалисти терени.

Екстремно усилена скална кофа

За машини до 500 тона, работещи при изключително тежки условия. Оборудвани са с износоустойчиви шини, междузъбия, износоустойчиви бутони и елементи, предпазни ъгли, странични протектори, и др.

Пресевна кофа

За първичен подбор на материали от различни видове, за рекултивация и почистване на земя и за предварителен подбор на получения материал след разрушителни дейности. „Пролуките“ в решетката се определят според размера на необходимия продукт.

Загребваща скална кофа

За работа в реки. Геометрията на кофата осигурява удължен профил, за да улесни обработката на средно големи блокове и камъни.

Стандартна кофа за товарач

За товарене на леки товари. Подходяща за материали със средна консистенция като пръст, некомпактен пясък, чакъл и суха глина. Налични са много модели в зависимост от необходимата ширина, материал и товароносимост. Възможност за снабдяване на кофата със зъби, със заварен или сменяем посредством болтове нож, в зависимост от нуждите на потребителя.

Скална кофа за товарач

За твърд, скален и абразивен материал с високо относително тегло. Оптимални за работа в кариери и за поддържане на работния цикъл на бетонови възли и разтрошаващи и пресевни инсталации.

Многофункционална 4x1 кофа

Предна кофа за мини товарачи и комбинирани багери, подходяща за различни условия на работа при изкопи, товарене и разтоварване, и изравняване на земята. Предлагат се много модели в зависимост от необходимата ширина, материал и капацитет.

Скелетна кофа

За предварителен подбор и разделяне на строителни материали. Разстоянието между лентите варира в зависимост от вида на селекцията, която трябва да се направи.

Кофа за подземен товарач

Изработени с дебелини, компоненти и устойчив на износване материал, подходящ за повишаване на тяхната здравина и издръжливост. Допълнителните подсилващи ленти на дъното - вътрешни и външни, заедно с подсилванията от двете страни и двойното дъно, допринасят за намаляване на износването на кофата.

Кариерна кофа за челно товарене

За машини от 80 до 500 тона. Профилът на кофата е оптимизиран, за да постигне възможно най-добрия коефициент на пълнене и по-рядко загребване на материала, с цел съкращаване на времето за товарене, за да позволи на оператора да премести повече тонове на час при минимални разходи.

Драглайн кофа

За драгиране в кариери и реки. Оптимизирани за бързо пълнене с минимална енергия при провлачване.

Грайферна кофа

За насипни материали. Могат да се използват посредством хидравликата на всички подемни съоръжения или верижни кранове.

Тясна канална кофа

За изкопни работи за глинеста почва, пясък или работа с общо предназначение.

Планировъчна кофа

За почистване възстановяване и изграждане на насипи. Подходящи за земеделски земи, за почистване на утайки и поддръжка на канавки, и отводняване. Кофата може да бъде снабдена с допълнителен реверсивен нож с болтове, за да се избегне износването на основния нож в конструкцията.

Трапецовидна кофа

Кофата е специално проектирана за изграждане, рекултивация и почистване на канали. Специфичният дизайн дава възможност за перфектно завършване на бреговете на каналите.

Бързи връзки

Механични, самозаключващи и хидравлични бързи връзки за багери и товарачи.