preloader

Фугорези и циркуляри

Фугорези

Фугорези със стандартни захвати - 20, 22.2 , 25.4, 30 mm и диаметър на диска от 300 до 1200 mm. Дълбочина на рязане от 100 до 630 mm.

Циркуляри

Стационарни и подвижни циркуляри със стандартни захвати - 20, 22.2 , 25.4, 30 и 60 mm, и диаметър на диска от 300 до 600 mm.