preloader

Ножове за фрези и каналокопатели

За фрези

Ножове за пътни фрези и за рециклиращи машини.

За шнекове и обсадни тръби

Консумативи за шнекове и обсадни тръби с различен захват.

За каналокопатели

Ножове за каналокопатели.

За минно-добивни комбайни

Консумативи и ножове за минната и въгледобивна промишленост.