preloader

Роторни трошачки

Чукове

Чукове от износоустойчива манганова стомана (хром-мартензитик и версия с керамични вложки) и хром аустенитен чугун (версия с керамични вложки) за първични трошачки и рециклиращи предприятия.

Мелещи ребра, отбойни плочи

Мелещи ребра и отбойни плочи от износоустойчива манганова стомана (хром-мартензитик и версия с керамични вложки), хром аустенитен чугун (версия с керамични вложки) за първични трошачки и рециклиращи предприятия.

Облицовъчни плочи

Облицовъчни плочи от специални стомани и износоустойчив чугун, хром аустенитен чугун (версия с керамични вложки), за различни приложения.