preloader

Протекторни вериги

Square

Фина квадратна мрежа за оптимална защита на гумите, дори от най-остри скали. Понижаване на оперативните разходи. Минимален престой, породен от повреда на гумите. Стабилност и повишено сцепление. Безопасна работа при лоши условия (на скали, гореща шлака и лед).

Hexa

Шестоъгълен дизайн на мрежата за отлично сцепление и защита. Подходящ за всякакви машини, където е нужно повече сцепление преди защитата. Понижаване на оперативните разходи. Минимален престой, породен от повреда на гумите. Стабилност и повишено сцепление. Безопасна работа при лоши условия (на скали, гореща шлака и лед).

Quad cross

Специална мрежа от 8 връзки. Подходяща за машини, работещи в тежки условия. Понижаване на оперативните разходи. Минимален престой, породен от повреда на гумите. Стабилност и повишено сцепление. Безопасна работа при лоши условия (на скали, гореща шлака и лед).

Compact cross

10-секторна верига, осигуряваща отлично сцепление и стабилност при движение на машината. Осигуряват самопочистване и са подходящи за всички машини, които изискват повишено сцепление. Понижаване на оперативните разходи. Минимален престой, породен от повреда на гумите. Стабилност и повишено сцепление. Безопасна работа при лоши условия (на скали, гореща шлака и лед).