preloader

Потопяеми

Серия MH

Дренажни помпи с висок напор - до 180 метра и до 408 м³/ч мощност от 22 до 110 kW

Серия TT

Помпи агитатор(бъркалка) с напор до 15 метра и капацитет до 114 м³/ч. Мощност от 2.2 до 3.7 kW.
За минна и кариерна промишленост

Серия TB

Шламови и дренажни помпи с напор до 57 метра и капацитет до 370 м³/ч. Мощност от 1.5 до 22 kW
С приложение в строително и кариерно строителство