preloader

За твърди фракции

GR Помпи

Потопяеми електрически помпи, мощност от 2.2 до 7.5 kW, транспорт на частици до 30 mm, потапяне до -30m

VH и VHA Помпи

Комбинирани хоризонтални или вертикални електрически помпи, мощност от 1.5 до 22 kW, транспорт на частици до 80mm, потапяне до -30m

ЕТ Помпи

Потопяеми електрически помпи, мощност от 0.75 до 15 kW, транспорт на частици до 30 mm, потапяне до -30m

DP Помпи

Потопяеми електричести помпи, мощност от 2.2 до 110 kW, транспорт на частици до 120mm, Потапяне до минус 30 м стандартно и -120м при специално изпълнение

DPH Помпи

Потопяеми хидравлични помпи, мощност от 11 до 220 kW, транспорт на частици до 120mm, Потапяне до минус 30 м стандартно и -120м при специално изпълнение

DPЕ Помпи

Потопяеми електрически помпи, мощност от 2.2 до 55 kW, транспорт на частици до 60mm, дълбочина на потапяне -30м

DPA Помпи

Потопяеми електрически помпи, мощност от 110 до 1300 kW, транспорт на частици до 120mm, дълбочина на потапяне -120м