preloader

Заточващи машини

Ръчни

Заточването на бутоните на короните, увеличава живота им с около 30%. Предлагаме заточващи машини и консумативи за тях.

Автоматични

Заточващи машини с автоматичен режим.

Заточващи чашки

Заточващи чашки за различни видове бутони, сферични, балистични, параболични и др.