preloader

Хватаљке и маказе

Рушење

Хватаљке и маказе (за рушење и сортирање), монолитне и са могућношћу замене чељусног дела – пројектоване за примарно и секундарно рушење зграда и конструкција, одвајање арматуре од бетона, уклањање отпада и обнову животне средине током реконструкције региона.

Рециклирање

Маказе, резачи шина, кашике за пресејање и дробљење, хватаљке, држачи за постављање подупирача за тунеле и рударска окна - намењене за дробљење и селекцију у железничкој индустрији, рециклажу и трговину отпадним металом, погодне за преношење, транспорт и сортирање различитих врста материјала.

Шумарство

Маказе за сечење и сортирање дрвета, секачи за уклањање стабала и корена дрвећа - намењени за сечење, проређивање и резање грана и дебла, као и за искорењивање.