preloader

Склопљиве гусенице и шине

Склопљиве гусенице

Нудимо склопљиве гусеничне кретне механизме за већину булдожера, сонди, багера и машина за специјалну намену. Димензије у корацима од 90 до 260 мм

Челичне гусенице

Подмазан уљем ланац гусеница (за булдожере), суви или подмазан машћу ланац гусеница (тзв. тип за багере). Пројектован са издржљивијим материјалом или продуженим чаурама за већу стабилност и дужи век трајања.

Ремонтне радионице

Укључује: Леви и десни сектор, заједно са спојном чахуром, клином као осигурачем, и подлошкама.