preloader

Погонски зупчаник

Погонски зупчаник и групе сегмената

Погонски зупчаници, произведени од челичног лива високе класе, су индуктивно каљени и су расположиви како за челичне тако и за гумене гусенице.