preloader

Потопљиве

МH серија

Дренажне пумпе високог притиска - до 180 метара и до 408 м³/h снаге од 22 до 110 kW.

ТT серија

Пумпе за мешање (мешалица) са притиском до 15 метара и капацитетом до 114 м³/h.
Снага од 2.2 до 3.7 kW. За рударство и површинске копове.

ТB серија

Пумпе за прљаву воду и дренажне пумпе са притиском до 57 метара и капацитетом до 370 м³/h. Снага од 1.5 до 22 kW. Са применом у грађевинарству, каменоломима и површинским коповима.