preloader

За чврсте фракције

GR пумпе

Потапајуће електричне пумпе, снаге од 2,2 до 7,5 kW, слободан пролаз крупних честица до 30 мм, дубина урањања до -30 м

VH и VHA пумпе

Комбиноване хоризонталне или вертикалне електричне пумпе, снаге од 1,5 до 22 kW, слободан пролаз крупних честица до 80 мм, дубина урањања до -30 м

ЕТ пумпе

Потапајуће електричне пумпе, снаге од 0,75 до 15 kW, слободан пролаз крупних честица до 30 мм, дубина урањања до -30 м

DP Помпи

Потапајуће електричне пумпе, снаге од 2,2 до 110 kW, слободан пролаз крупних честица до 120 мм, дубина урањања до - 30 м стандардно и -120 м са посебном изведбом

DPH пумпе

Потапајуће хидрауличне пумпе, снаге од 11 до 220 kW, слободан пролаз крупних честица до 120 мм, дубина урањања до - 30 м стандардно и -120 м са специјалном изведбом

DPE пумпе

Потапајуће електричне пумпе, снаге од 2,2 до 55 kW, слободан пролаз крупних честица до 60 мм, дубина урањања -30 м

DPA пумпе

Потапајуће електричне пумпе, снаге од 110 до 1300 kW, слободан пролаз крупних честица до 120 мм, дубина урањања -120 м